Wesołych świąt!

utworzone przez | gru 24, 2013 | Uncategorized | 27 Komentarze

Wszystkiego Najlepszego!
Abyście znaleźli tak cudownych mężczyzn jak Snape i Raul de Luca, mieli życie seksualne tak rozbudowane jak bohaterka “Wszystkich odcieni czerni” i ciekawe jak Kociak, a miłość kwitła u Was niczym u postaci z “Kochanka Magii”. Poza tym pieniędzy jak u Lokiego, Rolleksów i Stradiwariusów, dużo ksionrzków (zwłaszcza yaoi) i domku na wsi, koło Kasi Michalak!
Tego Wam życzy Q, a recka będzie pierwszego stycznia. Ziemniak dla tego, kto zgadnie, czemu.
Buziaki <3

Fikaton 2018, czyli siedem fanfików w cenie jednego

Fikaton 2018, czyli siedem fanfików w cenie jednego

Mam głupie wrażenie, że każda lista w stylu "Jak mieć popularnego i profesjonalnego blogaska" powinna zaczynać się od punktu zero, wyglądającego mniej więcej tak: 0. NIE WRZUCAJ NA NIEGO GAYFURRY FANFIKÓW ZE STARŁORSÓW, DO JASNEJ ANIELKI. Jednakże, powiedzmy sobie...

27 komentarzy

 1. Biały Lis

  A ja od siebie życzę naszej literze spełnienia marzeń, odnalezienia własnego miejsca w alfabecie, aby półki wypełniły się książkami, które da się czytać bez posiadania w żyłach alkoholu w znacznej przewadze nad krwią, aby choroby weneryczne zdziesiątkowały populację rurkowców, aby Logika, Sens i Panowie-z-normalnymi-szczękami zstąpiły do świata yaoiców, a także ładnie opakowanego Bena Whishawa pod choinką, no i ziemniaczanego komputera, coby oszczędzić na prądzie.
  Krótko mówiąc: Wszystkiego Najlepszego!

  Odpowiedz
 2. Nightly Brownie

  Ja chcę ziemniaka, ja! Tylko brak mi pomysłu na odpowiedź. Hm… Może dlatego, że na trzeźwo się tego recenzować nie da? Sama nie wiem. A masz tam jakieś ziemniaki pocieszenia? Jak tak, to chcę to! *.*
  Życzenia piękne, z pewnością także bym coś napisała, lecz mam wrodzoną awersję do tego typu grzeczności. Shame on me.
  Czekam niecierpliwie na reckę. Czuję, że może być ciekawie.
  A jak tak teraz myślę, to był sobie taki przesąd, coś że tak jak będzie wygądał Nowy Rok, tak i cały nadchodzący. To chyba jakoś tak było, ale może coś przekręciłam. Poza tym, Q nie jest chyba masochistą, co nie?

  Odpowiedz
 3. Agnes

  Napisałabym tu jakieś życzenia, ale… no ale nie umiem.
  Recka pierwszego stycznia hmm…. sam wspominałeś, że tego się na trzeźwo czytać nie da, więc to może to… albo spełnisz swoje postanowienie noworoczne i ją napiszesz? Tak… to może być to.
  A tak z innej beczki; najnowszego Doktora już oglądałeś? Pytam, bo gdzieś mi się obiło o uszy, że znasz i oglądasz…

  Odpowiedz
 4. Prezydent Internetu Q

  W pewnym sensie oglądałem. Znaczy, Żona oglądała, a ja w tym czasie pochłaniałem “Battlestar Galactica” obok :> Nie wiem, czy to się liczy, bo jedynie zerkałem. Niestety, mam straszne uczulenie na twórczość niejakiego Moffata, wszystkie jego postacie kobiece doprowadzają mnie do palpitacji mózgu.

  Odpowiedz
 5. Agnes

  Rozumiem… ja co prawda takich odczuć nie mam, ale, no cóż, bywa.
  ,,Battlestar Galactica”… hmm… z ciekawości wrzuciłam hasło w google i znalazłam pewien serial ciekawie się zapowiadający… chyba znów zaniedbam blogi…
  Pozdrawiam, Agnes

  Odpowiedz
 6. Anonimowy

  Coś czuję, że recka 1 stycznia bo Kotori ogłosiło, że wyniki 31 grudnia 😛

  Odpowiedz
 7. Aphe

  Czyli moja teoria, że J.Q. Rodriquez to Q jest prawdopodobna i nie tylko ja w sumie tak myślę (chyba)!

  Odpowiedz
 8. Anonimowy

  Panie prezydencie, albo nocia, albo nie ma Pan szans na reelekcję.

  Odpowiedz
 9. Anonimowy

  Co&#347 czuj&#281, &#380e recka 1 stycznia bo Kotori og&#322osi&#322o, &#380e wyniki 31 grudnia 😛

  Odpowiedz
 10. Prezydent Internetu Q

  W pewnym sensie ogl&#261da&#322em. Znaczy, &#379ona ogl&#261da&#322a, a ja w tym czasie poch&#322ania&#322em “Battlestar Galactica” obok :> Nie wiem, czy to si&#281 liczy, bo jedynie zerka&#322em. Niestety, mam straszne uczulenie na tw&#243rczo&#347&#263 niejakiego Moffata, wszystkie jego postacie kobiece doprowadzaj&#261 mnie do palpitacji m&#243zgu.

  Odpowiedz
 11. Aphe

  Czyli moja teoria, &#380e J.Q. Rodriquez to Q jest prawdopodobna i nie tylko ja w sumie tak my&#347l&#281 (chyba)!

  Odpowiedz
 12. Agnes

  Rozumiem… ja co prawda takich odczu&#263 nie mam, ale, no c&#243&#380, bywa.,,Battlestar Galactica”… hmm… z ciekawo&#347ci wrzuci&#322am has&#322o w google i znalaz&#322am pewien serial ciekawie si&#281 zapowiadaj&#261cy… chyba zn&#243w zaniedbam blogi…Pozdrawiam, Agnes

  Odpowiedz
 13. Anonimowy

  Panie prezydencie, albo nocia, albo nie ma Pan szans na reelekcj&#281.

  Odpowiedz
 14. Anonimowy

  Coś czuję, że recka 1 stycznia bo Kotori ogłosiło, że wyniki 31 grudnia 😛

  Odpowiedz
 15. Prezydent Internetu Q

  W pewnym sensie oglądałem. Znaczy, Żona oglądała, a ja w tym czasie pochłaniałem “Battlestar Galactica” obok :> Nie wiem, czy to się liczy, bo jedynie zerkałem. Niestety, mam straszne uczulenie na twórczość niejakiego Moffata, wszystkie jego postacie kobiece doprowadzają mnie do palpitacji mózgu.

  Odpowiedz
 16. Nightly Brownie

  Ja chcę ziemniaka, ja! Tylko brak mi pomysłu na odpowiedź. Hm… Może dlatego, że na trzeźwo się tego recenzować nie da? Sama nie wiem. A masz tam jakieś ziemniaki pocieszenia? Jak tak, to chcę to! *.*Życzenia piękne, z pewnością także bym coś napisała, lecz mam wrodzoną awersję do tego typu grzeczności. Shame on me. Czekam niecierpliwie na reckę. Czuję, że może być ciekawie. A jak tak teraz myślę, to był sobie taki przesąd, coś że tak jak będzie wygądał Nowy Rok, tak i cały nadchodzący. To chyba jakoś tak było, ale może coś przekręciłam. Poza tym, Q nie jest chyba masochistą, co nie?

  Odpowiedz
 17. Aphe

  Czyli moja teoria, że J.Q. Rodriquez to Q jest prawdopodobna i nie tylko ja w sumie tak myślę (chyba)!

  Odpowiedz
 18. Agnes

  Rozumiem… ja co prawda takich odczuć nie mam, ale, no cóż, bywa.,,Battlestar Galactica”… hmm… z ciekawości wrzuciłam hasło w google i znalazłam pewien serial ciekawie się zapowiadający… chyba znów zaniedbam blogi…Pozdrawiam, Agnes

  Odpowiedz
 19. Anonimowy

  Panie prezydencie, albo nocia, albo nie ma Pan szans na reelekcję.

  Odpowiedz
 20. Agnes

  Napisałabym tu jakieś życzenia, ale… no ale nie umiem. Recka pierwszego stycznia hmm…. sam wspominałeś, że tego się na trzeźwo czytać nie da, więc to może to… albo spełnisz swoje postanowienie noworoczne i ją napiszesz? Tak… to może być to.A tak z innej beczki; najnowszego Doktora już oglądałeś? Pytam, bo gdzieś mi się obiło o uszy, że znasz i oglądasz…

  Odpowiedz
 21. Biały Lis

  A ja od siebie życzę naszej literze spełnienia marzeń, odnalezienia własnego miejsca w alfabecie, aby półki wypełniły się książkami, które da się czytać bez posiadania w żyłach alkoholu w znacznej przewadze nad krwią, aby choroby weneryczne zdziesiątkowały populację rurkowców, aby Logika, Sens i Panowie-z-normalnymi-szczękami zstąpiły do świata yaoiców, a także ładnie opakowanego Bena Whishawa pod choinką, no i ziemniaczanego komputera, coby oszczędzić na prądzie. Krótko mówiąc: Wszystkiego Najlepszego!

  Odpowiedz
 22. Agnes

  Napisa&#322abym tu jakie&#347 &#380yczenia, ale… no ale nie umiem. Recka pierwszego stycznia hmm…. sam wspomina&#322e&#347, &#380e tego si&#281 na trze&#378wo czyta&#263 nie da, wi&#281c to mo&#380e to… albo spe&#322nisz swoje postanowienie noworoczne i j&#261 napiszesz? Tak… to mo&#380e by&#263 to.A tak z innej beczki; najnowszego Doktora ju&#380 ogl&#261da&#322e&#347? Pytam, bo gdzie&#347 mi si&#281 obi&#322o o uszy, &#380e znasz i ogl&#261dasz…

  Odpowiedz
 23. Nightly Brownie

  Ja chc&#281 ziemniaka, ja! Tylko brak mi pomys&#322u na odpowied&#378. Hm… Mo&#380e dlatego, &#380e na trze&#378wo si&#281 tego recenzowa&#263 nie da? Sama nie wiem. A masz tam jakie&#347 ziemniaki pocieszenia? Jak tak, to chc&#281 to! *.*&#379yczenia pi&#281kne, z pewno&#347ci&#261 tak&#380e bym co&#347 napisa&#322a, lecz mam wrodzon&#261 awersj&#281 do tego typu grzeczno&#347ci. Shame on me. Czekam niecierpliwie na reck&#281. Czuj&#281, &#380e mo&#380e by&#263 ciekawie. A jak tak teraz my&#347l&#281, to by&#322 sobie taki przes&#261d, co&#347 &#380e tak jak b&#281dzie wyg&#261da&#322 Nowy Rok, tak i ca&#322y nadchodz&#261cy. To chyba jako&#347 tak by&#322o, ale mo&#380e co&#347 przekr&#281ci&#322am. Poza tym, Q nie jest chyba masochist&#261, co nie?

  Odpowiedz
 24. Biały Lis

  A ja od siebie &#380ycz&#281 naszej literze spe&#322nienia marze&#324, odnalezienia w&#322asnego miejsca w alfabecie, aby p&#243&#322ki wype&#322ni&#322y si&#281 ksi&#261&#380kami, kt&#243re da si&#281 czyta&#263 bez posiadania w &#380y&#322ach alkoholu w znacznej przewadze nad krwi&#261, aby choroby weneryczne zdziesi&#261tkowa&#322y populacj&#281 rurkowc&#243w, aby Logika, Sens i Panowie-z-normalnymi-szcz&#281kami zst&#261pi&#322y do &#347wiata yaoic&#243w, a tak&#380e &#322adnie opakowanego Bena Whishawa pod choink&#261, no i ziemniaczanego komputera, coby oszcz&#281dzi&#263 na pr&#261dzie. Kr&#243tko m&#243wi&#261c: Wszystkiego Najlepszego!

  Odpowiedz

Leave a Reply